مراسم افتتاحیه نمایشگاه سنگ تهران

مراسم افتتاحیه نمایشگاه سنگ تهران

نمایشگاه سنگ طبیعی تهران از سال 1376 به صورت سالانه برگزار می شود و آخرین فناوری ها، محصولات و خدمات در بخش سنگ طبیعی را به نمایش می گذارد. اندازه و اهمیت آن در طول سال ها افزایش یافته است و استفاده از سنگ طبیعی را به عنوان یک ماده سبز ترویج می کند و […]