نمایشگاه سنگ Xiamen

نمایشگاه سنگ Xiamen Xiamen

نمایشگاه سنگ Xiamen یک نمایشگاه بین المللی تجاری است که در زمینه سنگ و فرآوری سنگ تخصص دارد. در سال 2001 تاسیس شد و از آن زمان به یکی از رویدادهای پیشرو در صنعت تبدیل شده است. این نمایشگاه هر ساله در مرکز کنفرانس و نمایشگاه بین المللی Xiamen برگزار می شود، یک نمایشگاه و […]