دومین فستیوال طراحی سنگ: گامی در جهت توسعه پایدار صنعت سنگ

دومین فستیوال طراحی سنگ: گامی در جهت توسعه پایدار صنعت سنگ

صنعت سنگ ایران با قدمتی دیرینه و ذخایر غنی، همواره به عنوان یکی از مزیت‌های اقتصادی کشورمان شناخته می‌شود. با وجود این پتانسیل عظیم، چالش‌هایی نظیر خام‌فروشی، عدم نوآوری در طراحی و فرآوری، و نگرانی‌های زیست‌محیطی، مانع از توسعه پایدار این صنعت شده‌اند.دومین فستیوال ملی طراحی سنگ ایران با هدف ترویج خلاقیت و نوآوری در […]