mymesh

کاتالوگ

گروه تولیدی صنعتی مارامو با مدیریت جناب آقای طهرانی با حدود دو دهه سابقه فعالیت در ارائه لوازم مصرفی کارخانجات سنگبری، مفتخر است که با عرضه انحصاری محصولات maramo از قبیل انواع اپوکسی های مخصوص فراوری سنگ، توری های مش فایبرگلاس و محصولات شیمیایی در حوزه ی فراوری، ترمیم و مراقبت از سنگ پاسخگوی نیاز شما صنعتگران عزیز باشد.

توری فایبرگلاس 45 گرمی با چشمه های 3 در 3 در 2 عرض 100 و 140 سانتی متر ارائه میشود.

توری فایبرگلاس 60 گرمی با چشمه های 2 در 1 در عرض های 120، 150، 160، 170، 180، 190 و 200 سانتی متر ارائه میشود.

توری فایبرگلاس 60 گرمی با چشمه های 3 در 3 در عرض های 40، 60، 80، 100 و 120 تا 200 سانتی متر ارائه میشود.

توری فایبرگلاس 65 گرمی با چشمه های 3 در 3 در عرض های 40، 60ف 80، 100، 130، 160، 170، 190 و 200 سانتی متر ارائه میشود.

توری فایبرگلاس 75 گرمی با چشمه های 4 در 4 در عرض های 120، 150، 160، 170، 180، 190 و 200 سانتی متر ارائه میشود.

توری فایبرگلاس 75 گرمی با چشمه های 9 در 7 در عرض های 120 تا 200 سانتی متر ارائه میشود.

توری فایبرگلاس 120 گرمی با چشمه های 10 در 10 در عرض های 100 و 120 سانتی متر ارائه میشود.

توری فایبرگلاس 160 گرمی با چشمه های 5 در 5 در عرض 100 سانتی متر ارائه میشود.

کاتالوگ

گروه تولیدی صنعتی مارامو با مدیریت جناب آقای طهرانی با حدود دو دهه سابقه فعالیت در ارائه لوازم مصرفی کارخانجات سنگبری، مفتخر است که با عرضه انحصاری محصولات maramo از قبیل انواع اپوکسی های مخصوص فراوری سنگ، توری های مش فایبرگلاس و محصولات شیمیایی در حوزه ی فراوری، ترمیم و مراقبت از سنگ پاسخگوی نیاز شما صنعتگران عزیز باشد.

توری فایبرگلاس 45 گرمی با چشمه های 3 در 3 در 2 عرض 100 و 140 سانتی متر ارائه میشود.

توری فایبرگلاس 60 گرمی با چشمه های 2 در 1 در عرض های 120، 150، 160، 170، 180، 190 و 200 سانتی متر ارائه میشود.

توری فایبرگلاس 60 گرمی با چشمه های 3 در 3 در عرض های 40، 60، 80، 100 و 120 تا 200 سانتی متر ارائه میشود.

توری فایبرگلاس 65 گرمی با چشمه های 3 در 3 در عرض های 40، 60ف 80، 100، 130، 160، 170، 190 و 200 سانتی متر ارائه میشود.

توری فایبرگلاس 75 گرمی با چشمه های 4 در 4 در عرض های 120، 150، 160، 170، 180، 190 و 200 سانتی متر ارائه میشود.

توری فایبرگلاس 75 گرمی با چشمه های 9 در 7 در عرض های 120 تا 200 سانتی متر ارائه میشود.

توری فایبرگلاس 120 گرمی با چشمه های 10 در 10 در عرض های 100 و 120 سانتی متر ارائه میشود.

توری فایبرگلاس 160 گرمی با چشمه های 5 در 5 در عرض 100 سانتی متر ارائه میشود.